Yaptıran: Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718 de yaptırılmış bu bedesten  günümüzde hala ayakta ve turistik eşya satan bir han olarak hizmet vermektedir.

Yeri Uzun Çarşı’da Aleüd-devle camisi karşısında bir kapısı da Eskisaray

Hüseyin Paşa Bedesteni, Zincirli Bedesten olarak da bilinmektedir. Bedestene beş kapı açılmaktadır. Halkın daha ziyade Zincirli Bedesten dediği Hüseyin Paşa Bedesteni’nde her iki taraftaki dükkân sayısı 66’dır. Zincirli Bedesten’de, Birinci Dünya Savaşı’na kadar Antep dokumaları satılmaktaydı. Eser tek kat iken, üstüne Belediye tarafından 19. yüzyıl sonlarında ikinci bir kat yapılmıştır. Bir ara adliye dairesi olarak kullanılan bu ikinci kat, parlamento seçimlerini takip eden günlerde, 25 Kasım 1957 tarihinde, çıkan bir yangınla harap olmuştur. (Gaziantep Kültür Envanteri Prof.Dr.Nusret Çam)

Bir ara et ve sebze hali olarak kullanılmıştır. Şu anda turistik çarşı olarak hizmet vermektedir.

Şimdi mevcut olmayan güney kapısı üzerindeki  kitabeyi  Şakir  Sabri  Yener  şu  şekilde okumuştur. Ede bu çarşuyu Hak mahfuz bay u müşteri mem- nûn Der Kusûrî kemâl târîhin .- vaktine merhûn 1130 (1718)

Bu çarşıyı Allah korusun, satıcısı da alıcısı da memnun olsun. Kusûrî tamamlanmasına tarih söyledi: … iş yerine rehinedir.