Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Engelleri Aşmak:
Toplumsal Katılımın Güçlenmesi’ paneli düzenlendi.
Panelin açılış konuşmasını yapan GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Bayram Çetin, engelli bireylerin sadece bir gün değil, her gün hatırlanması
gerektiğine vurgu yaparak, ”Engelli bireyler hayatımızın 365 gününde yer
almalı. Bugün farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. GAÜN
Özel Eğitim Bölümümüze bu organizasyonu düzenledikleri için teşekkür
ediyorum. Üniversitemiz engelli dostu bir üniversite olmak için çaba sarf
ediyor. Onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz ve her geçen gün daha
iyiye giderek, eksikliklerimizi kapatarak, engelli kardeşlerimiz için çalışmaya
devam edeceğiz” diye ifade etti.
Engellilere yönelik farkındalık çalışmalarının ömür boyu devam ettirilmesinin
önemine dikkat çeken GAÜN Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih
Emrah Demir ise, “Engellilere yönelik toplum temelli bir entegrasyon sağlamak
istiyorsak bunu hayatın her alanına yaymamız gerekiyor. Engelli hakları ile
bahsettiğimiz şey aslında anayasal bir hak, Anayasa’nın 42. ve 61. maddeleri
bunu bize gösteriyor. 42. Madde- Kimse, eğitim öğretim hakkından mahrum
bırakılamaz. 61. Madde- Devlet çeşitli nedenlerle özel gereksinime sahip
bireyleri topluma kazandırmak için gerekli sorumlulukları alır. Devletimiz
anayasal düzeyde bu sorumluluğu ele alıyor, bu çok değerli” diye konuştu.

İSLAM ÖZALTIN TÜMBİR YÖNETİMİNE SEÇİLDİ İSLAM ÖZALTIN TÜMBİR YÖNETİMİNE SEÇİLDİ

Etkinlikte; Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Baydık,
“Okulun Toplumsal Yaşama Katılmadaki Rolü, Özel Gereksinimli Öğrencilerin
Okula Katılımdaki Engelleri ve Sosyalleşme”, Anadolu Üniversitesi Dr. Öğretim
Üyesi Elif Akay, “Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları” konularında çevrim içi sunum
yaptı.
Panelde ayrıca konuşmacı olarak GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencilerinden
Furkan Kiraz ve Ertuğrul Ümit Dokumacı yer aldı. Furkan Kiraz, görme engelli
bir birey olarak yaşadığı deneyimleri, engelli bireylerin eğitim alanında
karşılaştıkları zorluklara meydan okuyarak, azim ve kararlılıkla hedeflerine
ulaşabileceklerini anlatırken; Ertuğrul Ümit Dokumacı ise bedensel engelli
olarak engelleri nasıl aştığını vurgulayarak, bedensel engelli bireylerin
potansiyellerini ortaya çıkarma ve toplumda farkındalık yaratma konusundaki
fikirlerini paylaştı.

Editör: Haber Merkezi