Kale Kilit, Güvenlik Sistemleri Kategorisinde "B2B Excellence Ödülü "nü Kazandı Kale Kilit, Güvenlik Sistemleri Kategorisinde "B2B Excellence Ödülü "nü Kazandı


GAÜN Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem
Mete konu ile ilgili; “Dünyada milyonlarca insanın farkında olmadan taşıdığı, kişinin
bağışıklık sistemine zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açan HIV (İnsan
immunyetmezlik virusu), uygun tedavi edilmediği takdirde AIDS (Kazanılmış İmmün
Yetmezlik Sendromu) tablosuna yol açarak ölümcül olabilmektedir. Sağlık alanındaki
gelişmeler HIV infeksiyonun artık tedavisi olan kronik bir hastalık olduğunu göstermesine
rağmen halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete sözlerine, “Küresel sağlık kampanyası olan 1 Aralık Dünya
AIDS Günü’nün 35. yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından AIDS’e son vermek için
“Toplulukların Öncülük Etmesine İzin Verin!” sloganıyla kişilerin farkındalığını artırmak,
test yaptırmak ve test öncesi danışmanlık yoluyla HIV/AIDS’in yayılımının sınırlandırılması,
hastalığın tanınması, erken tanı konulması, erken tedavi başlanması ve etkili koruyucu
önlemlerin alınması için toplumun bulaşma ve korunma yolları konusunda farkındalığın
artırılmasıyla mümkün olacaktır. Biz de bugün bu farkındalığı oluşturmak, vatandaşlarımızı
bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirici broşürler dağıttık. HIV/ AIDS’in ne olduğunu, nasıl
aktarıldığını ve hastalık hakkında bilgi verdik. Bu doğrultuda çalışmaları bölüm olarak
önemsiyoruz” şeklinde devam etti.

Editör: Haber Merkezi