Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranına göre tekrar düzenlendi.

2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak. İDARİ PARA CEZALARI

Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları gelecek yıl için 58,46 artırılarak, yeniden belirlendi.

Otomobil pazarı 30 yılda 6 kat büyüdü Otomobil pazarı 30 yılda 6 kat büyüdü

Buna göre, 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlendi: Söz konusu Tebliğler 

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Editör: Haber Merkezi