Gaziantep’te ve bölgede ilk olan UPA’nın sunmuş olduğu hizmetleri UPA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir FACE okurları için değerlendirdi.

United Partners (UPA) Firması olarak Gaziantep’te yeni bir oluşum gerçekleştirdiniz. Bu kapsamda öncelikle firmanızı tanıyarak röportajımıza başlayabilir miyiz?

United Partners (UPA) olarak, konsept  farklılığı açısından Türkiye’de sayılı firmalar arasındayız. Yine bölgede bu konseptte bir ilkiz. Nitekim, bölge firmalarının, özellikle de büyük ölçekteki firmaların; vergi danışmanlığı,  vergi planlaması,  vergi ile eş zamanlı,  SSK  Danışmanlığı,  Finans danışmanlığı ihtiyaçlarının olduğunu gördük ve  değerlendirdik. Keza, Hukukta da bu eksende, birlikte hizmet verilmesi durumunda çok daha sağlıklı neticelerin ortaya çıkacağını düşündük ve dolayısıyla bizim konseptte vergi ve vergi danışmanlığı, SSK hizmetleri, finans hizmetleri, hukuk hizmetleri ve bağımsız denetim hizmetleri altında komplike bir hizmet konsepti oluşturduk. Bu çerçevede SSK Başmüfettişlerinden arkadaşları görevlerinden ayırarak kurumumuza aldık, Ziraat Bankası Müfettişlerinden, Vergi müfettişlerinden arkadaşlarımızı görevlerinden istifa ettirip kurumumuza dahil ettik. Avukat ve Bağımsız Deneticileri de bünyemize katarak konseptimizi tamamlamış olduk. Bu metod ile,  saydığımız çok sayıda hizmetin eş güdüm içinde koordine edilmesini sağladık. Yani, Piyasanın ihtiyaçlarını günümüz  ve çağımızın gereklerine uygun şekilde  analiz ederek böyle  bir  yapının gerekliliğine karar verdik. Firmalar, dile  getirmesler  bile, bu tarz ihtiyaçlarının olduğunu öngördük. Bu  vesile ile departmanlarımızı açtık ve  böyle  bir  konsept oluşturmaya  karar verdik. Böylece,  piyasaya paket halinde veyahut  bağımsız   departmanlar itibariyle  parça parça hizmetler sunuyoruz.

Gaziantep’te babadan oğula işletmeler aile kurumsallığı ile geçmektedir. Gaziantep’teki firmalara yatırımdan finansa destek sağlayacağınız konusunda firmaların geri dönüşümler nasıl oldu ?

Gaziantep sanayisinin kendisine has bir yapısı var ve daha çok aile şirketleri şeklinde organize olmuş durumdalar. Bir işletmenin, paydaşları ne kadar eğitimli olursa olsun, SSK gibi, hukuk gibi, vergi gibi, finans gibi yoğun teknik bilgi ve  uzmanlık gerektiren alanlara tam anlamıyla  hakim olmaları mümkün değildir. Gaziantep sanayisindeki ihtiyaç  da aslında bu realiteden doğdu.Aile şirketindeki kişiler, sermayedar olmanın  dışında aynı zamanda yönetimde de yer aldıkları için, ekseriyetle  bugüne kadar geleneksel şekilde şirketlerini yönetmeyi  tercih etmişler. “Bu alanlarda biz gerekeni yapıyoruz, ihtiyaç yok” algısı işletmelere hakim olmuş durumda. Oysa ki, sahada  yaptığımız çalışmalarda, bu alanda  çok da sağlıklı hizmetlerin alınmadığını  görmüş bulunuyoruz.

İşletmelere yurtdışı finanslarına ulaşmaları kapsamında sunmuş olduğunuz bir hizmet var mıdır?

İşletmelerin, Yurtdışı finans kaynaklarına ulaşabilmeleri için talep etmeleri halinde İngilizce raporlama yaparak gerekli destekleri sağlıyoruz. Yurtdışı finans kuruluşlarından kredi kullanımı öncesi lojistik hizmet sunarak  yapılacak işlemlere ön ayak oluyoruz.

Firmalara finansal ihtiyaçları kapsamında alabilecekleri finansal teşvikleri de haberdar edebiliyor musunuz?

Konjonktürel olarak finansal piyasalarının daralmasından dolayı şu anda para kaynaklarına ulaşma konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Kredilerin çok da bol olduğu dönemde yaşamıyoruz. Özellikle de son bir buçuk yıldır finans kaynaklarına ulaşma konusunda sıkıntılar var. Devlet teşviklerinden yararlanma noktasında firmaları özellikle haberdar ediyoruz. İşletmelerimizi ziyaret ederek o dönem içinde çıkarılan teşvikler hakkında  firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Yine kamu bankaları tarafından verilen kredi ve  borç yapılandırmalarından da aynı şekilde haberdar ediyoruz. Bunun yanında daha çok yurtdışından verilen krediler boyutuyla devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda da müracaatı olan firmalarımıza gerekli hizmetleri sunuyoruz.

Bağımsız denetim belirli bir cironun üzerine çıkıldığı zaman hemen hemen mecburi olarak yapılması gereken bir denetim haline dönüşüyor bu konuda nasıl çalışmalarınız var?

Bağımsız denetim hizmetleri uzun yıllar boyunca  daha çok yabancı menşeli firmalar tarafından ifa edildi. O zaman da Sermaye Piyasası Kurulunun gözetiminde yapılıyordu bu işler. Daha sonra Kamu Gözetimi Kurumu kurulup belli bir cironun üzerindeki firmalara bağımsız denetim, yasal zorunluluk haline  getirilince bu sefer iş tabana doğru yayılmaya başladı. Dört büyük yabancı menşeli firmalar kafi gelmemeye ve bu yöndeki talepler karşılanamamaya başlandı.

Yabancı menşeli şirketler, Anadolu’da organizasyonları olmadığı için zaman zaman sahaya gelip-gitme konusunda da sorun yaşadılar.  Yerel bazda biz bu eksikliği gördük. Madem bu iş, yasal zorunluluk haline geldi o zaman yerel bazda da nitelikli kapasiteli ve dışarıdan hizmete ihtiyaç duyulmadan bir organizasyon kurulabilir mi? sorusuna cevap bulabilmek adına; UPA Bağımsız Denetim AŞ’yi  kurduk.

“İhtiyacın ötesinde zorunluk”

Bu durum aslında ihtiyacın ötesinde artık bir yasal bir zorunluluk. Bu konuda gördüğümüz eksikliklerden biri de fiilen denetimler yapılmıyordu. Daha çok Ankara- İstanbul firmalarına evrak gönderilerek raporlama yapılıyor ve taşeron usulü ile çalışılıyordu. Bu yöntemin de doğru olmadığına inanıyoruz. Sonuç olarak firmanın bilgileri ve mali tabloları mahrem bilgilerdir.  Bu bilgilerin şehir dışına gönderilmesini, istenmeyen birilerinin eline  geçme riski nedeniyle uygun görmüyoruz. Bu yüzden sahadaki çalışanlarla bu işlerin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

İlerleyen zamanlarda UPA olarak akademi kurma düşünceniz var mı bu kapsamda mesleğe yeni adım atmış kişilere akademik bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek mi?

Bildiğiniz üzere, aynı zamanda eğitimci yönümüz de mevcut. Maliye Bakanlığı’nda çalışırken bile Gaziantep Üniversitesi’nde İşletme ve İktisat Fakültesi’nde, Vergi Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku Dersleri, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda da Türk Vergi Sistemi derslerini  verdim. Hali hazırda da Mali Müşavirler Odası’nda staj başlatma ve tamamlama kurslarında eğitim faaliyetlerine iştirak ediyorum. Eğitim bu işin önemli bir noktası. Mevcut binamızda bu maksatla eğitim salonu da oluşturduk. Kendi bünyemizdeki yetkin kadrolarımız ile  kurs ihtiyaçlarının karşılanabileceğini düşünüyoruz. Yine gündemimizde ilave bir hizmet binası daha  var.  Bu binada “UPA Akademi “  olarak faaliyet sürdürmek istiyoruz. Özetle, bu işin  eğitim bacağını da UPA Akademi ile tamamlayarak gelecek için  daha yetkin  ve kalifiye  elemanların yetiştirilmesini  hedefliyoruz.

UPA müşterilerine danışmanlık hizmeti sunarken sözleşme imzalıyor. Bu süreçte firmaya bir danışman mı atanıyor yoksa her birim ayrı ayrı mı hizmet sunuyor?

Malum, bünyemizde çok sayıda departman var.  Sözleşme imzalamadan önce firmalar ile  hangi departmanlara ihtiyaç duyulduğuna yönelik ön görüşme ve  analizler yapıyoruz .Hangi  departmanda ihtiyaç varsa  o alan için  sözleşme imzalıyoruz. Şunu belirtmekte fayda görüyorum Gaziantep’te SSK danışmanlığı yönünde çok ciddi sıkıntılar var. Bugüne kadar yapmış olduğumuz değerlendirmelerde tüm işletmelerin SSK hizmet ve teşviklerinden yararlanma  konusunda bir takım eksikliklerin olduğunu net olarak görmüş bulunmaktayız.

UPA olarak 2019 yılı ekonomik beklentileriniz nelerdir. Piyasaların durumun nasıl değerlendirirsiniz?

Realist bir gözle baktığımızda, 2018 yılına oranla makro ekonomik parametrelerde   bir takım düzelmeler var.

Ancak ekonomik rahatlığa kavuştuk demek için henüz çok erken. Zira, finans kaynaklarına  ulaşmada halen sıkıntılar var. Bütçe  disiplininden taviz  verilmemesi halinde  kısa sürede değil ancak orta vadede bir  miktar daha  iyileşmenin olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası yıl sonu  enflasyon beklentilerini revize etti. 2019 yılı sonunda, enflasyonun % 14-15 bandında kalacağını, faizlerin de enflasyonun 2-3 puan üzerinde  yani  %18-19 bandının altına düşemeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu sebeple de finansman maliyetlerinin 2019 yılı sonunda da yüksek olacağı, dolayısıyla işletmelerin daha çok başa baş noktasında  kalacağı ve yüksek karlar elde etme olasılıklarını ihtiyatla  karşılıyoruz.

Firmaların  sorunları karşısında UPA’nın sunmuş olduğu kolaylıklar nelerdir bunu bir örnek üzerinden bizlere  anlatabilir misiniz?

Müsaade ederseniz konuyu somutlaştırmak ve  daha da  anlaşılır kılmak adına bir  örnek üzerinden açıklık getirmeye çalışayım. Örneğin;   bir  işletmenin çalışanlarına  bir  kısım ücretlerini elden verdiği veyahut fazla mesailerin eksik ödediği gerekçesiyle  şikayet ve  dava konusu olduğunu varsayalım;   işin içine eksik vergi stopajı yapıldığı için vergi ve maliye giriyor, eksik sigorta yatırıldığı için Sosyal Güvenlik Kurumu giriyor, iş davalık olduğu için işin içine mahkeme işin içine  giriyor. Aslında tek vaka ve  tek  dosya. Ancak, tek dosya için üç ayrı kurumun ve uzmanlık alanının  işe dahil olduğunu görüyoruz. Bu işletmenin bizimle çalışıyor olması durumunda; hukukçumuz, vergi uzmanımız ve  sosyal güvenlik uzmanımız tek bir dosya üzerinden mutabık kalacak şekilde dosyayı inceler ve ortak çözüm üretir. Aksi takdirde işletme, dışardan SSK uzmanı, vergi uzmanı ve avukat bulmak zorunda kalır aynı dosya elden ele dolaşır süre uzar, bu üç birim arasında koordinasyonun kurulması imkanı da imkansıza yakın zordur. Bu anekdot bile bize tek elden hizmet sunmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

UPA geniş uzman kadrosu ile farklı departmanlarda firmalara yeni binasında hizmet sunuyor. Yapımı yeni tamamlanan hizmet binanız hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?Aslında daha önceden de geniş bir kadromuz vardı, yine SSK, vergi, hukuk, bağımsız denetim departmanlarımız mevcuttu. Biz kurumsallaşma ve hizmetin daha eş güdüm içinde yürütülebilmesi için tam teşekküllü , donanımlı bir hizmet binasına ihtiyaç olduğunu gördük. Bu maksatla Gaziantep’in ana arterlerinden birisi olan Primemall AVM karşısında müstakil beş katlı bir hizmet binası inşa ettik. Binamız geçtiğimiz yılın sonunda faaliyete girdi. Binamızda; SSK departmanımız, hukuk departmanımız, vergi departmanımız, bağımsız denetim departmanımız, finans departmanımız bulunuyor. Keza, binamız içerisinde; arşivinden eğitim ve toplantı salonuna kadar bölüm başkanlarının müstakil odalarından tutun da departman çalışanlarının çalışma alanlarına  kadar, yemekhanesinden ibadet alanına kadar bir  bütün halinde mevcut.  Doğrusu, Gaziantep’in güzide işletme binalarından birisi oldu. İşletmelerimiz için fedakarlık yaptık diyebiliriz. Şehrimizde de bölgemizde de ilk olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Daha iyisini yapıncaya kadar en iyisinin biz olduğunu düşünüyoruz.