Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından desteklenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı kapsamında, 2011 yılından itibaren düzenlenen ICCI Enerji Ödülleri Töreni’nde enerji sektörü bir araya geldi.

“Türkiye’nin ilk özel sektör jeotermal elektrik santral yatırımı” olma özelliği ile MB Holding için bir onur kaynağı Menderes Jeotermal Türkiye enerji sektörünün Oscar’ı olarak bilinen “ICCI Enerji Ödül’ü ile ödüllendirildi. 2011 yılından beri düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, “ICCI Enerji Ödülleri’nin bu yıl dokuzuncusu gerçekleşti.

Türkiye'nin ve bölgenin en büyük Enerji ve Çevre platformu olan ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın bir uzantısı olarak; sektöre yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen ödül törenine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği ve MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat ile çok sayıda davetli katıldı. ICCI Enerji Ödülleri, bu sene Konvansiyonel Santraller, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü, Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Özel Ödülü, Enerjide Yerli Teknoloji Liderleri olmak üzere 5 ana başlık altında verildi. İklim değişikliğinin, küresel ısınmanın her şeyi tehdit ettiğini dile getiren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “Dünya artık dönüşümü zorunlu kılıyor. Bu dönüşümde asıl unsur enerjideki dönüşüm olacak. Çünkü sera gazı emisyonlarının yüzde 70’i enerji üretiminden kaynaklanıyor. Eğer enerjide dönüşüm sağlanmazsa olumsuzlukları bertaraf edemeyiz. Bu kapsamda eğer hep beraber sanayi öncesi dönemin şartlarını tesis etmek istiyorsak, dünyanın kaynaklarını hızlıca tüketen ülkelerin gelişmekte olan ve az gelişen ülkelere destek vermesi gerekiyor.” dedi. Enerjide küresel tedarik zincirinin bozulduğunu belirten Altunyaldız, “AB başta olmak üzere kış nasıl geçecek korkusu var. Bu kapsamda Türkiye olarak öncelikle enerji aktörlerimizin katkılarıyla ülke olarak Paris İklim Anlaşması’nın ardından Cumhurbaşkanımızın koyduğu yeşil kalkınma devrimiyle yenilenebilir enerjide lider ülke olma konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ayrıca buradaki organizasyonu düzenleyenleri de tebrik etmek istiyorum. Ülke olarak kurulu gücün yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmenin yanında, başta rüzgar olmak üzere güneşte ve diğer alanlarda santrallarda kullanılan teçhizatın yüzde 70’ini yapma yetkinliğine geldik.” dedi. Düzenlenen ödül töreninde konuşan TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “ICCI Fuarımız’ın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri’ni de sürdürüyoruz. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor.” dedi. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen ödül töreninde; MB Holding, Menderes Projesiyle kazandığı Jeotermal Kategorisi’nde ki ödülü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, tarafından, Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği ve MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat’a verildi.

PROJENİN ADI: MB Holding Dora-2 JES Jeotermal Enerjinin Entegre Kullanımı, Seracılık ve Kadın İstihdamı

Ülkemizde jeotermal enerjinin ilk Entegre kullanımı, elektrik üretimiyle birlikte modern seracılık ve karbondioksit arıtma tesislerinde, 2010 yılında Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. (MEGE) nin Dora-2 santralinde gerçekleşmiştir.

11,5 MWh brüt güç üretme kapasitesine sahip olan Dora-2 santralinin 2010 yılında devreye alınması ile eşzamanlı olarak, 41.000 m2 alanda faaliyet gösteren ve tam anlamıyla DORA-2 santralinden re-enjeksiyona gönderilen kaynağın ısısı kullanılarak ısıtılan ülkemizin ilk Entegre Jeotermal Serası (SULTAN SERA) işletmeye alınmıştır.

ENTEGRE YATIRIMIN HEDEFLERİ:

  • • * MEGE nin ruhsat alanında yer alan kırsal yerleşimlerde kadın istihdamını artırmak; dolayısıyla kadının, dezavantajlı grupların ekonomiye kazandırılması ve gelirini artırarak aile ekonomisine katkı sağlar hale getirmekti.
  • • * Kadının çalışarak yaşam ve sağlık güvencesine kavuşması ile aile içerisindeki önemini artırmak ise bir diğer hedefti.
  • • * Entegre kullanımla birlikte, ısıtma maliyetlerinin ve karbon salınımının düşmesini sağlamak, Örtü Altı tarımsal üretimi artırarak mevsimsellik dışı ve sağlıklı gıda üretip ihracat yapmak ve gelir artışına katkı vermek de yatırımın bir diğer hedefiydi.

Bu çerçevede 2010 yılında SULTAN SERA ülkemizde seracılık sektörüne de örnek olacak şekilde Hollanda orijinli cam sera teknolojisi ithal edilerek kuruldu.

PROJENİN ÇIKTILARI:

1. 2010-2021 yılları arasında yaptığımız gözlemler ve oluşan verilere dayalı tespitlerimiz çerçevesinde, 11 yıllık süreçte santrallerimize komşu olan Yavuzköy ve Salavatlı yerleşimlerinde yaşayan kadınların aile bütçesine katkı sağlamaları ile birlikte aileleri içerisinde saygınlık ve etkinliklerinin arttığını tespit ettik.

2. Kadınların sosyal güvencelerinin olması ve eve gelir getirmeleri ailelerin yaşam standartlarını da artırmış, serada çalışan kadınların özgüvenine katkı sağlamıştı. Bu olumlu gelişmenin etkilerini artırabilmek amacıyla, 2021 yılında sera yatımını ve yerelde yaşayan kadın istihdamını artırarak faydayı büyütmek için Entegre projenin 2. ayağını da hayata geçirmek amaçlı 40.000 m2 büyüklüğünde yeni jeotermal ısıtmalı modern sera yatırımı planlandı.

2021 de planlanan yatırım 3.000.000 usd yatırım bedeliyle 2022 yılında hızla tamamlanarak  devreye alınmıştır. Güncel olarak Dora-2 JES ile entegre çalışan Sultan Sera nın toplan alanı 80.000 m2 ye çıkmıştır. Yaratılan istihdam ise toplamda 120 çalışanın üzerindedir. Çalışanların %95 i çevre köylerde yaşayan kadınlardır.

2023 yılında Dora-2 JES e entegre 80.000m2 yeni sera projelendirilecektir.

Kadının ülkemizin kırsalında varolma mücadelesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

ÖDÜL LİSTESİ ŞÖYLE:

Konvansiyonel Santraller

Doğalgaz Kategorisi:

-Bandırma 2 projesiyle Enerjisa Üretim

Yenilenebilir Enerji Rüzgar Kategorisi:

-Ulurüzgar Santrali ile Güriş, En İyi Ana Ekipman Ödülü Enercon

Güneş Kategorisi:  

Mardin projesiyle Consus Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Smart Güneş

Biyokütle Kategorisi:

-Seymen Projesi ile İstanbul Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Topkapı Endüstri&Jenbacher

-Eber Projesi ile Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Mimsan Enerji

Jeotermal Kategorisi:

-Menderes Projesiyle MB Holding, En İyi Ana Ekipman Ödülü Konyalılar -Metal ve Sera Teknolojileri

Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülleri:

-Kazan Soda ve Kazan Soda Elektrik, En İyi Ana Ekipman Ödülü Siemens

-Petkim Santralı ile Socar

-Teverpan Kojenerasyon Santrali ile Tres Enerji, En İyi Ana Ekipman Ödülü Topkapı Endüstri&Jenbacher

Hibrit Kategorisi:

-Uşak Hibrit Ges Projesi ile Aydem Yatırım, En İyi Ana Ekipman Ödülü Parla Solar

Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Biyokütle Kategorisi

-300 kWe Gücünde Kojenerasyon Ünitesi ile Teksan

Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Rüzgar Kategorisi

-Rüzgar Türbin Bağlantı Elemanları Projesi ile Berdan Cıvata

Yerli Teknoloji Lideri Güneş Kategorisi

-PV Güneş Paneli Projesi ile Schmid Pekintaş

Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Biyokütle Kategorisi

-Biyokütle Kazan Projesi ile Teta Kazan

Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Hidro Kategorisi

-Mikro HES Projesi ile TTC Otomotiv.  

Enerjide Yerli Teknoloji Lideri Elektriksel Üniteler Kategorisi

-Best Transformer Projesi ile Best Transformer

-Orta Gerilim Primer Gaz İzoleli Anahtarlama Ekipman Ödülü ile Ekosinerji

Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Kategorisi

-Su İsale Hattı HES Projesi ile İZSU

-Vind Türbin Projesi ile Vind Yenilenebilir Enerji, En İyi Ekipman Ödülü  Arçel Endüstriyel Sistemler Tic. Ltd. Şti.

-Merkezi Kontrol Projesi ile Enerjisa Üretim