Emekliler yüzde 15 indirimli yararlanacak Emekliler yüzde 15 indirimli yararlanacak

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Gaziantep İl Müdürü
Muhammed Paksoy, Eximbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Metin Çelik, GSO
Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel ile orman ürünleri ve mobilya imalatı
sektörlerinde faaliyet gösteren üye firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantıda,
sektörel gelişmeler, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve sektöre yönelik
teşvik/destekler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi,
sektör toplantılarıyla sorunları dinleyerek çözüm bulma noktasında ellerinden gelen
gayreti gösterdiklerini belirterek, günün şartlarına ayak uydurmak için mücadele
edilmesi gerektiğini söyledi.
Ünverdi, Gaziantep’te faaliyet gösteren firmaların Avrupa Birliği (AB) tarafından; “AB
Yeşil Mutabakatı” çerçevesinde oluşturulan kriterlere uygun üretim yapabilmeleri ve
buna bağlı olarak ihracat engelleriyle karşılaşmamaları için yeşil dönüşümün
gerekliliklerini yerine getirmeleri ve dijitalleşme konusunda ilerlemelerinin zorunlu
hale geldiğini ifade ederek, “İhracatın artması için finansmana ulaşımın kolaylaşması
gerekiyor. Bu noktada devletimizin vermiş olduğu her türlü teşvikten yararlanarak
firmalarımızın üretim kapasitesini artırabilir ve sektörümüzün gelişmesini
sağlayabiliriz. Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte Gaziantep'te mobilya fuarı
yapılması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
KOSGEB GAZİANTEP İL MÜDÜRÜ MUHAMMED PAKSOY
KOSGEB olarak dönemin gerekliliklerine göre farklı alanlarda farklı destekler
sunduklarını her zaman firmaların yanında olduklarını kaydeden KOSGEB İl Müdürü
Muhammed Paksoy da, “İhracat, yeşil dönüşüm, makine, teçhizat ve yurt dışı fuar
desteği gibi birçok desteğin yanı sıra 250 bin TL ile 750 bin TL arasında deprem
desteğimiz de mevcut. Nitelikli personel yetiştirmek isteyen firmalarımız Gaziantep
Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile irtibata geçerek gerekli
destekleri alabilirler. Ayrıca Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model
Fabrika’dan üretim hatlarının düzenli işlemesi, maliyetlerin azalırken üretim
kapasitelerinin artması adına yalın üretim ve dijitalleşme konularında eğitim alabilirler.
Bu alınacak olan eğitimin maliyetinin yüzde 80 oranı KOSGEB tarafından
karşılanıyor” diye konuştu.
EXİMBANK GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRÜ METİN ÇELİK
Eximbank olarak ülke ihracatına garanti ve sigorta görevi gördüklerini aktaran
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Metin Çelik de şunları söyledi:

“Çok çalışıp marka değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Yatırım yapmadan önce pazar
araştırması ve fizibilite çalışmalarını doğru şekilde yapmalıyız. Bankacılık sektörü şu
anda iyi durumda. Yurt dışı alacak sigortası ile alacaklarınızı garanti altına
alabilirsiniz. İhracata yönelik kullanılan kredilerde firmaların sürdürülebilirlik
noktasında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri var. Günümüzde önemi daha da
artan Yeşil Dönüşüm var. Şu an da geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretilen
ürünler daha fazla rağbet görmekte. Bu noktada işletmelerin gereken hazırlıkları
yaparak ileride rekabet edebilir hale getirilmesi gerekiyor.”
Toplantı soru-cevap, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.