Emekliler yüzde 15 indirimli yararlanacak Emekliler yüzde 15 indirimli yararlanacak

Programın ana hedefinin, gençleri teoride ve pratikte geliştirerek, nitelikli işgücü yetiştirmede sürdürülebilirliği sağlamak olduğu ifade ediliyor.
MST İş Makinaları bünyesinde faaliyet gösteren MST Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürütülen
Sürdürülebilir Yeni İşgücü Yetiştirme Programı kapsamında gerçekleştirilen 5 ayrı faaliyette
toplam 60 gencimiz nitelikli meslek sahibi olmaları için teorik ve pratik eğitim görüyor.
Program kapsamında; 22 Meslek Lisesi Mezunu gencimiz Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla
Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında 12 ay süreyle, 18 MESEM (Mesleki
Eğitim Merkezi) öğrencisi 4 yıl süreyle, 5 Meslek lisesi öğrencisi İşletmelerde Beceri Eğitim
Öğrenimi kapsamında 1 yıl süreyle, 3 Mühendis ve 6 meslek lisesi mezunu İşletmelerde İşbaşı
Eğitim Programı kapsamında 6 ay süreyle, 6 üniversite öğrencisi İşletmelerde İntörn
Mühendislik Eğitimi programı kapsamında 4 ay süreyle MST Sürekli Eğitim Merkezi’nde ve
işletme içerisinde gelişimlerini devam ettiriyor.
Eğitim programlarını başarıyla tamamlayan gençler meslek sahibi olacaklar ve MST İş
Makinaları bünyesinde istihdam edilecekler. MST İş Makinaları, sürdürülebilir gelecek
vizyonuyla, değerli gençlerimizin geleceğini parlak kılmak üzere kararlı adımlar atmayı
sürdürüyor.