6 Şubat Depremlerinin teknik, sosyal, hukuki, ekonomik, kentsel ve sağlık
etkileri ve boyutlarının değerlendirileceği zirvede, ayrıca mevcut sorunlar,
sahadaki problemler, geleceğe yönelik projeksiyonlar konuşulacak. Özellikle
deprem sonrası hukuki sorunlar, şehircilik, binaların durumları, yeni yerleşim
yerleri, zemin ve bina dayanımları, kişilerin psikolojik sorunları, eğitimde
yapılması gerekenler, STK’ların görevi, depremde yapılması gerekenler ve
hazırlıklar gibi pek çok konu ele alınacak.
Prof. Dr. Üstün Dökmen, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Şükrü Ersoy gibi
konusunda uzman değerli bilim insanlarının da katılacağı zirvede, 4 uzman
çağrılı konuşmacı ve 6 zirve oturumu gerçekleştirilmek üzere toplam 34 uzman
ve ilgili bir araya gelecek. Etkinlikte 'Deprem ve Kentler, Depremin Hukuki,
Teknik, Psiko-sosyal Boyutu, Deprem ve Şehircilik, Deprem ve Sivil Toplum'
vb. konu başlıkları irdelenip, halka açık olarak gerçekleştirilecektir.
15-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Deprem Bölgesi Zirvesi ile ilgili
bilgi ve gelişmeler 'depremzirvesi.gantep.edu.tr' web adresinden takip
edilebilecek.