Zirve kapsamında düzenlenecek olan 'Deprem ve Sivil Toplum' konulu
panelde, deprem sonrası koordinasyon, yardım dağıtımı, tahliye çalışmaları ve
toplumun ihtiyaçlarının karşılanması gibi acil durumlarda kamu kurumlarının
yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de devreye girmesinin öneminin altı çizilip,
sivil toplum örgütlerinin ve gönüllülerin organizasyon yetenekleri ve hızlı tepki
verme kabiliyetleri, afetlerde yaşam kurtarmada ve toplumun iyileşme
sürecinde hayati bir öneme sahip olduğunun önemi vurgulanacak.
Panele AFAD, KIZILAY, UNHCR ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
katılarak, depremde yaşananları ve gelecekteki depremler için yapılması
gerekenleri tartışıp, yanlış bilinenler aydınlatılırken, depremin sessiz
kahramanlarının yaptıkları ele alınacak. Zirve boyunca ayrıca depremin teknik,
sosyal, hukuki, eğitim, ekonomik, kentsel ve sağlık boyutları Çağrılı
Konuşmacılar ve Panelistler tarafından ele alınacak.
Zirve’ye on-line kayıt aşağıdaki QR ve link ile yapılabilecek. Zirve hakkında
bilgilere https://depremzirvesi.gantep.edu.tr sitesinden ulaşılabilirsiniz.