Çocuklarda çeşitli nedenlerle kalp sorunları gelişebilir ve bu koşullar doğuştan (doğumda mevcut) edinilmiş (doğumdan sonra gelişen) kalp sorunlarına kadar değişebilir. İşte çocukların kalp sorunları yaşamasının bazı yaygın nedenleri: 

Genetik Faktörler: Bazı kalp sorunları genetik bir bileşene sahip olabilir. Bir çocuğun ailesinde kalp hastalığı öyküsü varsa veya belirli genetik mutasyonlar mevcutsa, kalp sorunları geliştirme riski artabilir. Romatizmal ateş gibi bazı enfeksiyonlar kalbi etkileyebilir. Romatizmal ateş kalp kapakçıklarına zarar verebilir ve uygun şekilde tedavi edilmezse uzun vadeli kalp sorunlarına yol açabilir. 

Kawasaki Hastalığı: Bu, kalbin etrafındakiler de dahil olmak üzere kan damarlarının iltihaplanmasına neden olabilen nadir bir çocukluk hastalığıdır. Derhal tedavi edilmezse kalp komplikasyonlarına yol açabilir. 

Kardiyomiyopati: Kardiyomiyopati, kalp kasının zayıfladığı veya büyüdüğü bir durumdur. Genetik olabilir veya viral enfeksiyonlar veya bazı ilaçlar gibi faktörler nedeniyle edinilebilir. 

Aritmiler: Çocuklarda anormal kalp ritimleri veya aritmiler de gelişebilir. Bunlar doğuştan olabileceği gibi elektrolit dengesizlikleri veya kalp kası hasarı gibi diğer durumlardan da kaynaklanabilir. 

Yüksek Kan Basıncı: Çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülmesine rağmen, yüksek tansiyon (hipertansiyon) çocukları etkileyebilir ve kalp sorunları riskini artırabilir. 

Obezite: Çocukluk çağı obezitesi, kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için bir risk faktörüdür. Aşırı kilo kalbi zorlayabilir ve yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi durumların riskini artırabilir. 

Yaşam Tarzı Faktörleri: Sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve sigara kullanımı (daha büyük çocuklar ve ergenler için) gibi kötü yaşam tarzı seçimleri, zaman içinde çocuklarda kalp sorunlarına katkıda bulunabilir. 

Tıp bilimindeki ve sağlık hizmetlerindeki ilerlemelerin çocuklarda kalp sorunlarının teşhis ve tedavisini büyük ölçüde geliştirdiğini belirtmek önemlidir. Birçok doğuştan kalp kusuru cerrahi olarak onarılabilir ve diğer kalp rahatsızlıklarını yönetmek için çeşitli tıbbi müdahaleler mevcuttur.