Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %54,6 arttı, inşaat ciro endeksi %98,7 arttı, ticaret ciro endeksi %71,3 arttı, hizmet ciro endeksi %61,2 arttı. 

Toplam ciro yıllık değişim oranı(%), Kasım 2023 Ciro endeksleri yıllık değişim oranları(%), Kasım 2023Toplam ciro aylık %3,0 arttı 

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında aylık %3,0 arttı. 

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,5 arttı, inşaat ciro endeksi %3,8 arttı, ticaret ciro endeksi %3,4 arttı, hizmet ciro endeksi %2,3 arttı. 

Toplam ciro aylık değişim oranı(%), Kasım 2023 Ciro endeksleri aylık değişim oranları(%), Kasım 2023