Karamsarlık, kişinin olayları, durumları veya yaşamı genel olarak olumsuz bir şekilde algılaması ve gelecek hakkında umut kaybına kapılmasıyla ilişkilidir.

Karamsarlık duygusu genellikle depresyon, anksiyete, stres veya yaşamda karşılaşılan zorluklar gibi psikolojik veya duygusal sorunlarla ilişkilendirilir. Kişi, olumsuz olayları veya belirsizlikleri abartabilir, gelecek hakkında endişeli veya umutsuz olabilir ve çözümsüzlük hissi yaşayabilir.

Karamsarlık duygusu şu şekillerde kendini gösterir:

*Olumsuz Düşünceler: Kişi, genellikle olumlu veya tarafsız olan olayları veya durumları bile olumsuz bir şekilde yorumlar.

*Gelecek Endişesi: Kişi, gelecek hakkında umutsuz olabilir, başarısızlık korkusu yaşayabilir veya geleceğe ilişkin olumsuz senaryoları düşünür.

*Umutsuzluk ve İsteksizlik: Kişi, gelecekteki iyileşme veya değişim konusunda umutsuz olabilir ve bir şeyleri değiştirmek için isteksizlik gösterir.

*Motivasyon ve Enerji Kaybı: Karamsarlık, kişinin motivasyonunu ve enerjisini azaltabilir. Kişi, hayattan zevk almakta güçlük çekebilir ve genel olarak enerjik hissetmez.

*Sosyal İzolasyon: Karamsarlık, kişinin sosyal etkileşimden kaçınmasına veya sosyal ilişkilerinde azalma yaşamasına neden olur.

Karamsarlık duygusunun bireyin yaşam kalitesini ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebileceği için, bu tür duyguların sürekli veya belirgin bir şekilde mevcut olduğu durumlarda, profesyonel yardım almak önemlidir.