Google Cloud, Oredata'yı MENAT bölgesinde yılın iş ortağı seçerek bulut liderliğindeki mükemmelliğini onayladı Google Cloud, Oredata'yı MENAT bölgesinde yılın iş ortağı seçerek bulut liderliğindeki mükemmelliğini onayladı

Türkiye’nin en köklü derneklerinden TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri
Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden Sigorta Eksperi Nurdan Akar, bir kadın
olarak sektördeki deneyimlerini aktardı. Üniversite yıllarında ilk kez sigorta
eksperliği mesleğinin varlığını keşfettiğini belirten Akar, “Hizmet verdiğim bölgede,
2004 yılında ilk kadın sigorta eksperi olarak göreve başladım. İlk yıllarda sektör
paydaşlarının çoğu bu durumu garip karşılasa da önemli olanın işini sevmenin,
sahiplenmenin ve en iyi şekilde yapma isteğinin olduğunu, zaman herkese gösterdi.
Kadınlar sigorta sektörünün olmazsa olmazı. Yetişen yeni nesilde de kadınlarımıza
mesleğimizi tavsiye ediyorum.” Şeklinde konuştu.
Sigorta eksperliği mesleği nedir, ne iş yapar? Sigorta eksperi, sigorta şirketinin
eksperi midir?
Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların
miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz
ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir.
Tanımından da anlaşılacağı üzere Sigorta Eksperi, Sigorta Şirketlerinin Eksperi değildir,
bağımsız ve tarafsızdır. Sigorta şirketi ve sigortalı arasındaki poliçeden doğan zarar
tespitini hakkaniyetli olarak yapacak tek kişi, sigorta eksperidir.
Hali hazırda bu mesleği icra eden kaç kadın meslektaşınız var?
Meslekte aktif olarak 150 kadın meslektaşım ile sektöre tüm sigorta branşlarında hizmet
vermekteyiz. Bu meslektaşlarım Türkiye’nin farklı illerinde ve tüm sigorta branşlarında
yetkin ve donanımlı olarak hizmet vermektedir.
Kadın bir sigorta eksperi olarak yaşadığınız problemlere değinir misiniz?
Sigortalının, sigortacının ve otomotiv sektörünün menfaatlerinin ortasında mesleğimizi
yapmak işimizin en önemli en hassas noktasıdır. Bu noktada iletişim becerisi mesleğimin
olmazsa olmazlarındandır. Trafik kazası sonucunda yakınını kaybeden sigortalının, sigorta

şirketi çalışanının, otomotiv çalışanının aracısız olarak görüştüğü tek kişi olmak her birinin
kendince haklı olduğu gerçeğini unutmadan onları dinleyip, olayı yasal zeminde çözmek
mesleğimizin en önemli ve yorucu yanlarından birisidir diyebilirim.
Kadınları bu mesleğe teşvik etmek adına sizce ne yapılmalı? Siz niçin bu mesleği
tercih ettiniz?
Sigorta eksperi, işinde özverili, disiplinli ve insan psikolojisine duyarlı olarak
çalışmaktadır. Ayrıca sigortacılık sektörüne ve bu sektördeki çıkan tüm ürünlere hâkim,
uzmanlık alanı olan branşı ile ilgili tüm teknik donanıma sahiptir.
Kadın olarak, işimizde kapsamlı analiz yeteneğimiz ve teknik donanımız ile olayları
durumları yönetebilme özelliğimiz mesleği çok daha rahat ve kolay yapmamızı
sağlamaktadır.
Mesleğimiz kadınlarımızın genel yapısı ve yeteneklerine uygun olması nedeniyle açılan
Eksperlik Sınavlarına katılmaları ve kazanmaları durumunda sektörün bu durumdan çok
fayda sağlayacağına inanıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızı destek oluyoruz.
Üniversite 1’inci sınıfta öğretmenim sayesinde böyle bir mesleğin varlığından haberdar
oldum ve okurken eksper olmaya karar vermiştim. Okul bitirme tezimi "Sigorta Eksperi
Kimdir?” konusu üzerinde yaptım.
Bizim eğitim dönemimizde toplum henüz sigortanın öneminin farkında değildi. Sonrasında
toplum için ne mutlu ki gittikçe gereklilik haline geldi, artık insanlarımız bu konuda daha
bilinçliler.
Mesleğimin ilk zamanlarında yaptığım iş, sektör paydaşlarının çoğunluğu tarafından
garipsendi. Bu iş kolunun kadınlara uygun olmadığı defalarca tarafıma ifade edildi. Ancak
kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gereken bir dünyada ve çağda önemli olanın
cinsiyet değil, işini sahiplenerek, severek, en iyi şekilde yapmak için çabalamanın önemli
olduğunu, ne mutlu ki zaman herkese gösterdi.
Yaşadığınız en ilginç anılardan birkaçını bizlerle paylaşabilir misiniz? Bugüne kadar
kaç hasarlı aracın ekspertizini gerçekleştirdiniz? Kaç yıldır mesleği icra
ediyorsunuz?
2004 yılında başladığım mesleğimi 20 yıldır aktif olarak sürdürüyorum. Yıllar içerisinde
yaklaşık 50 bin aracın hasar tespiti tarafımdan tamamlanmıştır.

Her ekspertiz başlı başına farklı bir hikâye olduğu için yapılan iş aynı gibi görünse de
süreçlerinde farklılıklar bulunmaktadır.
Mesela mesleğe ilk başladığım yıllarda, ilk atandığım işlerde, esnaf tarafından hasarlı
araçlar tarafıma gösterilmek istenmemişti. Kendilerinin eksper olduğum hususunda ikna
olmaları epeyce bir zaman almıştı. Sanayi esnafının, yoğun erkek çalışanı olması nedeniyle
belki de kendilerine özgü rahat çalışma ortamlarına biraz daha özen göstermeleri
gerektiğini anlamışlardı.
Ekspertizi için atandığım bir araç hasarı için ekspertiz sırasında servis ile işçilik
mutabakatında belirlediğim işçilikler az bulunduğunda, hanımefendi siz saçınızı kaç
paraya boyatıyorsunuz da bu boya parasını bize yazıyorsunuz gibi tepkilerde almadım
değil.
Tek taraflı meydana gelen bir hasar dosyasında, olay yeri tetkiki için gittiğim bir köyde,
olay yerini bulup fotoğraflandırdım. Küçük yerlerde olan olaylardan herkesin haberi
olabileceğini düşünerek, yakında bulunan köy bakkalına olayı sordum, görmediğini,
bilmediğini söyledi. Olay yerine yakın bir grup çocuk vardı, kendilerine birkaç şeker ikram
edip olayı gördünüz mü diye sorduğumda, çocuktan al haberi, “o kazayı ehliyetsiz abla
yaptı” dediler.
Çoğunluğu erkek olan otomotiv sektöründe kadın eksper olarak kabul görmek bir süreçtir.
Yıpratıcıdır, ancak işini sevmek, çabalamak ve işine sahip çıkılması durumunda
mesleğimize bir bütün olarak bakıldığında eksperlikte erkek kadın ayrımı
bulunmamaktadır.
Bilirkişi olmak, özellikle kadın bir bilirkişi olmak nasıl bir duygu? Çevrenizden nasıl
tepkiler alıyorsunuz? Kaza yapanlardan sizlere danışanlar oluyor mu?
Bilirkişi, yargılama esnasında hukuk bilgisi dışında bir konu hakkında özel ve teknik
bilgisi ile uzmanlık gerektiren durumlarda başvurulan tarafsız görevlilerdir.
Sigorta Eksperliğinde branşlarımız ve uzmanlık alanımız dahilinde yapılan tespitlerin
tamamı bilirkişilik faaliyetidir. Hiçbir meslek grubu başlı başına bilirkişi değildir.
Kadın bilirkişi olmak nasıl diye sordunuz, bilirkişilik ve eksperlikte kadın erkek ayrımı
bulunmamaktadır. Uzmanlığı konusunda bilirkişi sertifikası olan kişiler tarafından bilirkişi
raporları hazırlanmaktadır.

20 yıldır sigorta eksperliği yaptığım için beni tanıyan herkes genelde kaza sonrasında arar
fikrimi sorar.

Her mesleğin elbette zorlukları vardır, sigorta eksperleri ne gibi zorluklar yaşıyor?
Sektör paydaşlarının, eksperi bir maliyet kalemi olarak görmeleri ve eksperleri sorun
çözen, hizmet sunan bir birim olduğunu kabul etmedikleri takdirde, tüm sektörün zarar
göreceğini düşünüyorum.
Mesleğimizin varoluşu ve duruşu; bu meslek grubunda hizmet veren kadın erkek tüm
meslektaşlarımın tarafsız ve özverili çalışmalarımızın sonucudur.