Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat
öncelikle sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, onların özverili
çabalarının toplum sağlığı için ne denli önemli olduğunu belirtti. Tıp alanında çalışan
hekimlerin ve sağlık personelinin insan hayatına değer katan en önemli unsurlardan
biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balat, onların verdiği emeğin ve özverinin her
zaman takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.
14 Mart Tıp Bayramı gibi özel bir günde böbrek sağlığının önemi üzerine toplumsal
farkındalığı artırmak, böbrek hastalıklarının önlenmesi ve tedavi edilmesine katkı
sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Balat, “Böbrek
hastalıkları tıpkı bir salgın gibi, Covid 19 pandemisini yaşadık. Böbrek hastalıkları da
sessiz bir pandemi diyebiliriz. Çok büyük bir hızla yayılıyor. Dünya genelinde her 10
erişkinden birinin böbrek hastası olduğu varsayılıyor. Ülkemizde durum vahim 7-8
kişiden birinin böbrek hastası olarak görülüyor. Böbrekler hayatınızın kalite filtresidir,
vücutta filtre görevi gördüğü için böyle bir tanımlama yapabiliriz. Sağlıklı yaşamak
istiyorsanız böbreklerinize iyi bakın” diye konuştu.
Programda GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat- Hayatımızın Kalite Filtresi
Böbrekler: Bir Organ Hayatınızı Nasıl Değiştirebilir?, GAÜN Tıp Fakültesi Nefroloji
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan- Erişkinlerde Böbrek Sağlığı: Nasıl
Koruyalım?, GAÜN Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih
Mehmet Erdur- Böbrek Hastalarında Tıbbi Destek ve Diyaliz, GAÜN Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aziz Bulut- Böbrek Hastalarında Organ Nakli:
Ne zaman, Nasıl?, GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Mehmet Karadağ- Kronik Hastalıkların Psikolojik Yönü konulu konferanslarıyla
yer aldılar.
Program katılımcıların kan basıncı ölçümü ve böbrek hastaları ile karşılıklı böbrek
sohbetleri ile son buldu.