Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ İkili
Anlaşmalarının arttırılması ve Erasmus+ programının dijitalleşmesi sürecine yönelik
bilgilendirme toplantısını GAÜN Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu’nda
gerçekleştirdi.
Avrupa Komisyonu’nun Kağıtsız Erasmus Projesi (Erasmus Without Paper-EWP)
kapsamında, üniversitelerarası anlaşmaları ve öğrencilerin Erasmus hareketlilikleri
için kullanılan belgelerin dijitalleştirilmesinin hedeflendiğini belirten GAÜN Erasmus
Uzmanı Şeyho Bozkuş konuşmasına şöyle devam etti: “EWP, kağıda dayalı
süreçleri dijitalleştirmek suretiyle öğrenci ve personelin iş yükünü azaltmak, ücretsiz
veri paylaşımı altyapısı oluşturmak ve öğrenci hareketliliğinde yaşanan teknik
sorunları azaltma amacı güdüyor. Diğer taraftan üniversitemize tahsis edilen ve
içinde ulusal katkımızın da olduğu fonlardan aktarılan hibenin etkin kullanımı ve
üniversitemiz uluslararasılaşma stratejik hedefleri doğrultusunda bölümlerimizin
Erasmus+ İkili Anlaşma sayının arttırılmasıyla üniversitemize tahsis edilen hibeyi
herhangi bir iadeye mahal bırakmayacak şekilde etkin kullanmayı hedefliyoruz. Bu
kapsamda üniversitemizdeki tüm bölümlerde, bölüm başkanları ve Erasmus+ Bölüm
Koordinatörlerinin katılımıyla Erasmus+ programının tanıtılması, Erasmus+ İkili
Anlaşma sayımızın arttırılması ve Kağıtsız (Dijital) Erasmus+ Hareketliliği için
toplantılar yapıyoruz” diye konuştu.
GAÜN Erasmus Uzmanları, toplantı sonunda ‘Erasmus+ İkili Anlaşmaların
Arttırılması ve Dijitalleşme Süreci ’ konusunda sunum gerçekleştirdi.