Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Ofisi, GAÜN Sağlık
Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Erasmus+ İkili
Anlaşmalarının arttırılması ve Erasmus+ programının dijitalleşmesi sürecine
yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda Avrupa Komisyonu’nun Kağıtsız Erasmus Projesi (Erasmus
Without Paper-EWP) kapsamında, üniversitelerarası anlaşmaları ve
öğrencilerin Erasmus hareketlilikleri için kullanılan belgelerin
dijitalleştirilmesinin hedeflendiğini belirten GAÜN Erasmus Uzmanı Ebru
Göktekin, Erasmus+ Programları başvuruları için artık İngilizce sınav barajının
50 taban puan alınacağını, öğrencilerin İngilizce öğrenmeye teşvik edilmesinin
hem bu programlar için hem de kariyer planları için önemli olduğunu ifade etti.
Diğer taraftan, GAÜN’e tahsis edilen ve içinde ulusal katkımızın da olduğu
fonlardan aktarılan hibenin etkin kullanımı ve uluslararasılaşma stratejik
hedefleri doğrultusunda bölümlerin Erasmus+ İkili Anlaşma sayısının
arttırılmasıyla kuruma tahsis edilen hibeyi herhangi bir iadeye mahal
bırakmayacak şekilde etkin olarak gerekli kullanmayı hedeflediklerini
vurgulayan Göktekin, bu kapsamda üniversitedeki tüm bölümlerde, bölüm
başkanları ve Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerinin katılımıyla Erasmus+
programının tanıtılması, Erasmus+ İkili Anlaşma sayımızın arttırılması ve
Kağıtsız (Dijital) Erasmus+ Hareketliliği için toplantılar yaptıklarını ifade etti.
Erasmus+ Değişim Programları ve Dijitalleşme süreci kapsamında bütün
bölümlere ihtiyaç duydukları desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden
GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi, toplantı sonunda ‘Erasmus+ İkili
Anlaşmaların Arttırılması ve Dijitalleşme Süreci’ konusunda sunum
gerçekleştirdi.