Depremle birlikte ortaya çıkan pek çok hukuki sorun; ruhsatlar, yapı denetim
kusurları gibi sorunlar panel ve oturumlarda ele alınacak. Cumhuriyet
Başsavcıları, baro temsilcileri ve akademisyenlerin yer alacağı Zirve’de Hatay
ve Adıyaman Başsavcıları ve savcıları bölgeden bilgiler verecek.
Zirve’ye on-line kayıt aşağıdaki QR ve link ile yapılabilecek. Zirve hakkında
bilgilere https://depremzirvesi.gantep.edu.tr sitesinden ulaşılabilirsiniz.